Home Diễn đàn VF e34 Vf e34 đang 10%, xuống 9% báo lỗi con rùa luôn | là lỗi nhà sản xuất hay lỗi người dùng??? Trả lời cho: Vf e34 đang 10%, xuống 9% báo lỗi con rùa luôn | là lỗi nhà sản xuất hay lỗi người dùng???

  • Tronz D

    75 VF Points
    Thành viên
    02/04/2024 lúc 21:48

    e vẫn đi pin về 3 4 % bt mà, chủ tút đâu phải để kiệt pin đâu.