Home Diễn đàn Tin tức VinFast bật chế độ thu xe ô tô xăng lên điện, có thật hay chỉ là tin đồn ? Trả lời cho: VinFast bật chế độ thu xe ô tô xăng lên điện, có thật hay chỉ là tin đồn ?

  • Quỳnh Nguyễn

    25 VF Points
    Thành viên
    02/04/2024 lúc 21:57

    quan trọng là đổi thì định giá con xe xăng của mình ra làm sao? chứ định giá thấp hơn thị trường thì khác gì bán xe xăng rồi mua xe điện. nói chung nếu đổi thì phải hỗ trợ ntn mới quan trọng