Home Diễn đàn VF 8 Tiếng kêu khi lạ khi nhấn chân ga. Trả lời cho: Tiếng kêu khi lạ khi nhấn chân ga.

  • Phúc Ngô Tuấn

    10 VF Points
    Thành viên
    03/04/2024 lúc 15:23

    bác để ý xem có phải đi lên đúng 40km thì có tiếng kêu không. Xe em cũng có tiếng kiểu như vậy khi lên đúng 40km/h. Sau đó thì không còn nữa. Em nghĩ đấy là tính năng chứ không phải lỗi. Vì cái này check lỗi khó lắm. Mang ra xưởng kỹ thuật không phát hiện được vì chỉ có để xe lâu (từ sáng đến chiều tối) thì may ra nó mới kêu 1 cái khi đạt tốc độ đó