Home Diễn đàn VF e34 tráng lốp e34 Trả lời cho: tráng lốp e34

  • HỒNG VÕ VĂN

    0 VF Points
    Thành viên
    03/04/2024 lúc 18:06

    mình nghĩ tuổi thọ lốp xe thì không lo nhé, tráng lốp thì ok ,giảm tiếng ồn của lốp và chống đinh tốt, xe mình dính đinh 2 lần , rút ra và bơm lên là ok.