Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Có bác nào Đổi vfe 34 qua Fadil không ạ? Trả lời cho: Có bác nào Đổi vfe 34 qua Fadil không ạ?

  • Tiến Nguyễn

    55 VF Points
    Thành viên
    26/04/2024 lúc 12:06

    khó bác ạ, ít ai xuống đời như vậy lắm 😂, đang có chương trình hợp tác với Chợ tốt để thu xe xăng lên đời xe điện đấy, bác tham khảo xem