Home Diễn đàn Lux & Fadil [Hỏi Đáp] Bơm cấp khí bóng hơi Lux SA bị hư có được bảo hành không ? Trả lời cho: [Hỏi Đáp] Bơm cấp khí bóng hơi Lux SA bị hư có được bảo hành không ?

  • Dương Văn Huân

    50 VF Points
    Thành viên
    26/04/2024 lúc 15:51

    Xe sau khi bỏ ra hơn 18 triệu để thay bơm, thì về tới nhà 2 ngay sau bị hư tiếp bóng khí. Lại gọi xe kéo về. Tuy nhiên hư 1 quả bóng khí lần này được thay 2 quả 1 lúc và được yêu cầu thỏa thuận rút đơn khiếu nại về vụ ? Không biết đây là câu chuyện thật hay giả ! Anh em cho thêm ý kiến !