Home Diễn đàn VF 5 Đèn led cho VF5 nào tốt nhất? Trả lời cho: Đèn led cho VF5 nào tốt nhất?

  • Trung Hoàng Anh

    0 VF Points
    Thành viên
    26/04/2024 lúc 16:59

    Bộ này có vấn để với phần đế đi kèm. đế đi kèm ko chuẩn nên ko lệch độ chụm và phần sáng giữa bị tối đúng ko bác