Home Diễn đàn Tâm sự Bảo hiểm Trả lời cho: Bảo hiểm

  • Trung Hoàng Anh

    0 VF Points
    Thành viên
    26/04/2024 lúc 17:01

    quyền lợi nó phụ thuộc vào thằng nào nó cấp cho bác, cấp xong bỏ đấy nó khác mà cấp xong có trách nhiệm xử lý tác động được phần bồi thường mới là quan trọng. chứ bán xong lượn, gặp vấn đề gọi cứ auto gọi tổng đài là ăn chế tài hoặc theo luật chế tài dễ lắm. nếu ở hà nội, bác liên hệ em, em bên PJICO