Home Diễn đàn VF e34 Pin xe Vfe34 có giá bao nhiêu? Trả lời cho: Pin xe Vfe34 có giá bao nhiêu?

  • Thánh phượt xe điện

    10 VF Points
    Thành viên
    27/04/2024 lúc 12:11

    Cũng như các chi tiết, linh phụ kiện trên xe, pin nếu thay thế sửa chữa thì sẽ được báo giá tới khách đó anh. Anh ghé xưởng dịch vụ tham khảo nhé!