Home Diễn đàn VF 5 Trời nóng chạy xe có hao pin hơn ? Trả lời cho: Trời nóng chạy xe có hao pin hơn ?

  • Quang Trường Lê

    50 VF Points
    Thành viên
    27/04/2024 lúc 15:02

    Do trời nóng và đô thị hay đông xe nên nhiệt độ pin lúc nào cũng trên 41 độ (tại Saigon). Chiều qua mình đi 12km trong nội thành tốn 12% do kẹt xe nhưng khi vào cao tốc thì vẫn trên 3.2km/1% cho e34