Home Diễn đàn VF e34 Lễ 30/4 này đi Hà Giang bằng Vfe34 Trả lời cho: Lễ 30/4 này đi Hà Giang bằng Vfe34

  • Hùng Vũ Mạnh

    10 VF Points
    Thành viên
    28/04/2024 lúc 04:57

    Đường sáng em lên khá thoáng. An trưa và sạc tại Tp Tuyên Quang, sau đó làm một mạch vào Nghĩa trang Vị Xuyên rồi lên thẳng Thanh Thuỷ quay về TP Hà Giang vẫn còn 20% pin. Sạc pin tại Vincom plaza thì ngoài trời thoải mái luôn, có khoảng 5 trụ 60kw và 1 trụ 250 Kw nên rất thoải mái. Cập nhật tình hình để ace có thêm thông tin