Home Diễn đàn Đánh giá xe Vinfast nên triệu hồi thay toàn bộ hệ thống làm mát mới cho xe vf8-9 Trả lời cho: Vinfast nên triệu hồi thay toàn bộ hệ thống làm mát mới cho xe vf8-9

  • Dương Lại

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    08/05/2024 lúc 11:54

    hôm trước đi cao tốc nóng quá không chịu được lên tổng đài quát thì may mắn e được thay giàn nóng rồi. Để mấy hôm nữa đi thử lại xem có bị nữa không