Home Diễn đàn VF 3 VinFast VF3 – Điểm Nhấn Mới Trên Thị Trường Xe Điện Trả lời cho: VinFast VF3 – Điểm Nhấn Mới Trên Thị Trường Xe Điện

 • THUẬN NGÔ VĂN

  125 VF Points
  Thành viên
  08/05/2024 lúc 16:15

  Chọn màu đặc biệt miễn phí nữa bác, sau ngày 15/5/24 Vin tính thêm 8 triệu nếu chọn màu đạc biệt!

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 1 tuần, 6 ngày trước by  THUẬN NGÔ VĂN.