Home Diễn đàn Hỏi – Đáp CẦN XÁC NHẬN CỦA CỘNG ĐỒNG VINFAST ĐỔI XE XĂNG SANG XE ĐIỆN Trả lời cho: CẦN XÁC NHẬN CỦA CỘNG ĐỒNG VINFAST ĐỔI XE XĂNG SANG XE ĐIỆN

  • KHẢ PHẠM PHƯỚC

    50 VF Points
    Thành viên
    08/05/2024 lúc 16:57

    Đang đề xuất Vinfast xem lại chương trình thu xe xăng đổi xe điện qua Chợ Tốt không được ổn lắm nhưng sáng giờ không thấy admin duyệt bài. Cái bài tâm huyết để anh em xe xăng cùng góp ý thảo luận những vấn đề bất cập của Chợ Tốt trong chương trình đổi xăng ==> điện