Home Diễn đàn Hỏi – Đáp CẦN XÁC NHẬN CỦA CỘNG ĐỒNG VINFAST ĐỔI XE XĂNG SANG XE ĐIỆN Trả lời cho: CẦN XÁC NHẬN CỦA CỘNG ĐỒNG VINFAST ĐỔI XE XĂNG SANG XE ĐIỆN

  • Thiên Minh Trần

    25 VF Points
    Thành viên
    09/05/2024 lúc 15:34

    m vẫn xe xăng mà đi. Như VF8, VF9 điện thấy hoành tá tràng nhưng Khung Sườn thì ộp ẹp lắm. xe tăng muôn năm 🤣