Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Lắp tấm bảo vệ pin cho Vf8 phiên bản pin SDI Trả lời cho: Lắp tấm bảo vệ pin cho Vf8 phiên bản pin SDI

  • Minh Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    09/05/2024 lúc 21:22

    bác để trần vậy đi lủng vỏ, móp vỏ thì Vin có bảo hành không. hay vợ bác bảo hành :)) . Cái nhôm đùn 2 lớp mỏng như lá lúa. Bác đọc kỹ điều khoản thuê pin đi.