Home Diễn đàn VF 8 Vá lỗi trên bản 8.7.9.6 (VF8) thế nào đây? Trả lời cho: Vá lỗi trên bản 8.7.9.6 (VF8) thế nào đây?

  • Quang Định Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    15/06/2024 lúc 11:09

    sau khi cập nhật bản 8.7.9.6. xe tôi chạy ngon hơn,sạc ổn định và vào nhanh hơn, duy chỉ cam 360 vẫn phải bật,hỗ trợ lái cũng vậy.nói chung là xe chạy ổn hơn và ngon hơn bản 8.7.9.5.