Home Diễn đàn Lux & Fadil Nhỏ nhưng có võ Trả lời cho: Nhỏ nhưng có võ

  • Tuyến Lưu Văn

    50 VF Points
    Thành viên
    16/06/2024 lúc 16:08

    Lần đầu nhà e đi Full tải kiểu này bác ạ. Đi gần 300km mà ko ai kêu say, hsau đi con xpander đi tầm 40km mà ai cũng kêu bác ạ