Home Diễn đàn VF e34 Chính sách ưu đãi cho những người tiên phong sử dụng xe Vinfast VFe34 Trả lời cho: Chính sách ưu đãi cho những người tiên phong sử dụng xe Vinfast VFe34

  • Kevin Kevin

    0 VF Points
    Thành viên
    16/06/2024 lúc 20:54

    mong muốn được một cái xe hoạt động ổn định như thông số VF công bố thì được xem là tham lam ah ? 🤣 cái giá hời đó chúng tôi cũng đã trả cái giá cũng đâu rẻ: như xe của tôi từ lúc cọc đến lúc được nhận xe khoảng 2 năm ( đặt cọc tại đại lý trong thời gian quy định, chứ ko mua lại của ai), qua 1,5 năm xe bị lỗi phần cứng lẫn phần mềm ( mà những lỗi này ko chỉ có riêng trên xe tôi mà gần như là lỗi rất thường thấy của dòng vfe34, nhiều người dùng khác cũng bị). vậy mong muốn được cải tạo và hoàn thiện thì bị xem là tham lam ko điểm dừng chăng? hay cứ để mang tiếng của rẻ là của ôi ??? 🤣