Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Sạc 7,4kw của vinfast. Trả lời cho: Sạc 7,4kw của vinfast.

  • Hương Ngô Thị

    0 VF Points
    Thành viên
    17/06/2024 lúc 08:05

    em cũng bị y như vậy. thử xe của bạn em cũng bị, đang nghi khả năng điện quá tải bị sụt dòng nhưng chưa chắc bác ạ, nếu là như vậy chắc phải lắp thêm cục Lioa ổn áp