Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vinfast ơi, thuê pin của Vinfast khách hàng có phải mua bảo hiểm pin không 👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, thuê pin của Vinfast khách hàng có phải mua bảo hiểm pin không 👌👌👌

  • Đức Lê

    0 VF Points
    Thành viên
    17/06/2024 lúc 08:31

    Chính vinFast còn đang không rõ thì người dùng chỉ có thiệt mà thôi. Luôn mập mờ chờ cơ hội đẩy cho người dùng