Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Góp ý về hậu mãi 1tr/ngày khi xe nằm xưởng Trả lời cho: Góp ý về hậu mãi 1tr/ngày khi xe nằm xưởng

  • CƯƠNG DIỆP MỸ

    0 VF Points
    Thành viên
    17/06/2024 lúc 08:47

    cái chính là đúng là co tình trạng không thống nhất về quy trình. người được người không, hai là bản thân xe lỗi mang vào hãng luôn bị xem là câu vẻ ăn vạ lấy tiền hậu mãi. xe minh vào xưởng hạ máy đây ( chay mới 14 tháng mà nằm xưởng 3 4 lần ) – tiền hậu mãi phải cãi lên cãi xuống mới được nhận – đợt này hạ máy chưa rõ khi nào xong mà hiện 1 ngay đi thue xe ngoài 700 800k (chưa gồm thời gian đi lấy trả xe)… cái 1 tr của VIN không phải là ngon đâu