Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vinfast ơi, thuê pin của Vinfast khách hàng có phải mua bảo hiểm pin không 👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, thuê pin của Vinfast khách hàng có phải mua bảo hiểm pin không 👌👌👌

  • Quang Nguyễn Viết

    0 VF Points
    Thành viên
    17/06/2024 lúc 10:06

    Pin của Vinfast là một vấn đề nan giải trong quá trình sử dụng