Home Diễn đàn Lux & Fadil Sạc không dây Lux SA Trả lời cho: Sạc không dây Lux SA

  • Huy Dương Quang

    25 VF Points
    Thành viên
    17/06/2024 lúc 10:34

    do điện thoại bị camera lồi nên ko tiếp xúc trực tiếp và cố định với điểm sạc gây nóng máy, vì thế nên tắt tính năng đó đi để sạc có dây, an toàn hơn 🧐