Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Lỗi diễn đàn Trả lời cho: Lỗi diễn đàn

 • Doanh Phạm

  4.580 VF Points
  VVIP
  18/10/2022 lúc 13:17

  Ghi nhớ đăng nhập thì bác dùng ghi nhớ bằng trình duyệt luôn. Không cần bấm vào ô ghi nhớ nữa.

  Còn cái nút tạo bài viết mới chắc do mỗi điện thoại một khác chứ máy em nút tạo bài viết lúc nào cũng ở trên đầu tiên. Rất nhanh và tiện lợi