Home Diễn đàn Tin tức Cuộc thi chia sẻ hình ảnh xe đẹp, nhiều like nhất tại đây ! Trả lời cho: Cuộc thi chia sẻ hình ảnh xe đẹp, nhiều like nhất tại đây !

  • Nguyễn Đông Hải

    0 VF Points
    Chủ xe
    18/10/2022 lúc 19:46

    VINFAST kết nối cộng đồng, kết nối đam mê. Thử hỏi xưa nay ở Việt Nam ta có hãng xe mới nào tham gia thị trường làm được điều này? Love to all.😍😍😍