Home Diễn đàn Tâm sự Độ hoàn thiện ngoại thất của VF 8 kém Lux SA Trả lời cho: Độ hoàn thiện ngoại thất của VF 8 kém Lux SA

  • Ngọc Nguyễn Minh

    0 VF Points
    Chủ xe
    18/10/2022 lúc 21:14

    Quan trọng là xe chạy có ngon hay không, còn cái ngoại hình kh quá quan trọng đâu bác ơi. Mà con vf 8 tôi thấy thiết kế đẹp mà nhỉ, ông nào chê thì tôi cũng chịu