Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không? Trả lời cho: Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không?

  • Công Nguyễn Thành

    25 VF Points
    Chủ xe
    19/10/2022 lúc 22:51

    lỗi này nghiêm trọng thật sự. Đổi sang xe điện để khắc phục lỗi này 100% nhé bác :0