Home Diễn đàn Đánh giá xe Xe Vinfast tại sao khi khỏi động lại nghe tiếng nước chảy ? Trả lời cho: Xe Vinfast tại sao khi khỏi động lại nghe tiếng nước chảy ?

  • Dương Thanh Minh

    4.120 VF Points
    VVIP
    20/10/2022 lúc 17:28

    Nếu để ý kỹ mới nghe tiếng bơm nước này, mình cũng đã nghe vài lần, tiếng bơm nước bụi hụt thì phải