Home Diễn đàn Phong cách sống Kỷ niệm tự hào khi sử dụng xe Vinfast là gì hãy cho chúng tôi biết nhé ? Trả lời cho: Kỷ niệm tự hào khi sử dụng xe Vinfast là gì hãy cho chúng tôi biết nhé ?

  • Quân Trần văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    20/10/2022 lúc 17:47

    Đi xe vin người ta toàn bảo e mày thừa tiền à, tự nhiên mình trở thành người thừa tiền hihi