Home Diễn đàn Tâm sự Cần lắm Vinfast làm rõ quyền lợi “Thời hạn của điểm thưởng” Trả lời cho: Cần lắm Vinfast làm rõ quyền lợi “Thời hạn của điểm thưởng”

  • Doanh Phạm

    4.580 VF Points
    VVIP
    21/10/2022 lúc 12:02

    Theo ý kiến của mình thì nên thay đổi: 50% số điểm sẽ hết hạn vào ngày 31/12. Còn lại 50% số điểm lưu tiếp sang năm tiếp theo. Để tạo động lực cho anh em hoạt động.