Home Diễn đàn Phong cách sống Kỷ niệm tự hào khi sử dụng xe Vinfast là gì hãy cho chúng tôi biết nhé ? Trả lời cho: Kỷ niệm tự hào khi sử dụng xe Vinfast là gì hãy cho chúng tôi biết nhé ?

  • Nguyễn Toàn

    0 VF Points
    Chủ xe
    21/10/2022 lúc 12:59

    Họ ghen tị với xe Vinfast thôi, tại vì họ mua xe trả ai mời họ đi du lịch, trả ai mời họ đi sự kiện nên họ nói cho đỡ wue thôi mà