Home Diễn đàn Tâm sự Bác Đạt – chủ nhân may mắn trúng VF e34 của cộng đồng VinFast toàn cầu đã sắp được nhận xe chưa? Trả lời cho: Bác Đạt – chủ nhân may mắn trúng VF e34 của cộng đồng VinFast toàn cầu đã sắp được nhận xe chưa?

  • Hải Đào Thị Hương

    0 VF Points
    Chủ xe
    25/10/2022 lúc 10:18

    Con VF e34 chạy thì ngon thật, đi thoải mái nhưng mình vẫn thích VF8 hơn dáng xe nhìn đẹp vãi, còn nhiều tính năng thông minh hơn