Home Diễn đàn Tâm sự Bác Đạt – chủ nhân may mắn trúng VF e34 của cộng đồng VinFast toàn cầu đã sắp được nhận xe chưa? Trả lời cho: Bác Đạt – chủ nhân may mắn trúng VF e34 của cộng đồng VinFast toàn cầu đã sắp được nhận xe chưa?

  • Đăng Đỗ Hồng

    0 VF Points
    Chủ xe
    25/10/2022 lúc 10:24

    Xe nào cũng có vẻ đẹp riêng bác ạ, em thì lại thấy VF e34 vừa đủ dùng rồi. Bác nào giống em thì điểm danh nào