Home Diễn đàn Tin tức Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr Trả lời cho: Sau ngày tổ chức sự kiện Kết nối cộng đồng Vinfast toàn cầu số lượt view 1.3 Tr

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Chủ xe
    25/10/2022 lúc 13:46

    Sao bác lại nghĩ thế, Vinfast trước nay đều chiều lòng dân và chiều theo ý người dùng, bác nói thế là không đúng