Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Giao xe điện Phần Cứng không phải vấn đề? Trả lời cho: Giao xe điện Phần Cứng không phải vấn đề?

  • Capt Maverick

    0 VF Points
    Danh dự
    27/10/2022 lúc 09:40

    Vinfast không thông cáo báo chí thì chỉ có đoán mò thôi bạn. Dân Mỹ đặt xe sớm cũng đang rất khó chịu khi không có thông tin chính thức của Vinfast kìa, nhiều người đang đòi bỏ cọc. Còn cái diễn đàn này Vinfast nói lập ra để tương tác 2 chiều mà tôi cũng không thấy đại diện bên Vinfast comment bao giờ, quá chán. Các hãng xe khác giao chậm thì họ cũng thông báo rõ thời gian giao xe, chỉ có Vinfast không thấy thông báo cụ thể gì, tôi nghĩ vấn đề nằm ở khâu thượng tầng sản xuất.