Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Tại sao sạc pin dưới hầm Vincom lại bị thu tiền khi sạc quá 6h đồng hồ? Trả lời cho: Tại sao sạc pin dưới hầm Vincom lại bị thu tiền khi sạc quá 6h đồng hồ?

  • Capt Maverick

    0 VF Points
    Danh dự
    27/10/2022 lúc 09:50

    Mấy câu hỏi kiểu này rất cần đại diện Vinfast vào trả lời, Vinfast nói diễn đàn lập ra để tương tác 2 chiều mà tôi chưa thấy đại diện chính thức nào của Vinfast comment tương tác trên diễn đàn này từ lúc thành lập, lại nói một đằng làm một nẻo nữa à 😂