Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Giao xe điện Phần Cứng không phải vấn đề? Trả lời cho: Giao xe điện Phần Cứng không phải vấn đề?

  • Bộ Nguyễn Tiến

    0 VF Points
    Chủ xe
    27/10/2022 lúc 10:01

    Chậm là quá tải đơn hàng chứ vinfast là chưa giao được ấy bác, tesla nó chạy phà phà rồi chỉ do linh kiện thôi bác biết năm ngoái nó xuất xưởng bao nhiêu không.