Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Tại sao sạc pin dưới hầm Vincom lại bị thu tiền khi sạc quá 6h đồng hồ? Trả lời cho: Tại sao sạc pin dưới hầm Vincom lại bị thu tiền khi sạc quá 6h đồng hồ?

  • My Phạm Trà

    0 VF Points
    Chủ xe
    27/10/2022 lúc 10:31

    Các thắc mắc về quy định điểm số và tính năng diễn đàn tôi cũng thấy đang update dần rồi