Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Tại sao sạc pin dưới hầm Vincom lại bị thu tiền khi sạc quá 6h đồng hồ? Trả lời cho: Tại sao sạc pin dưới hầm Vincom lại bị thu tiền khi sạc quá 6h đồng hồ?

  • Gia An Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    27/10/2022 lúc 10:40

    Nó là quy định chung của Vincom rồi, Vinfast khó can thiệp lắm bác, thông cảm cho nhãn thôi