Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Giao xe điện Phần Cứng không phải vấn đề? Trả lời cho: Giao xe điện Phần Cứng không phải vấn đề?

  • Bộ Nguyễn Tiến

    0 VF Points
    Chủ xe
    27/10/2022 lúc 10:49

    Em không nói là lỗi mà em chỉ nói là chưa kịp hoàn thiện thôi , em làm phần mềm e biết như dự án dủa vinfast ít nhất cũng cần 2-3 năm mới hoàn thiện được