Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Các chức năng mà trợ lý ảo có thể thực hiện trên VF e34 Trả lời cho: Các chức năng mà trợ lý ảo có thể thực hiện trên VF e34

  • Doanh Phạm

    4.480 VF Points
    VVIP
    27/10/2022 lúc 12:16

    Những thao tác đơn giản hay sử dụng đều được thiết lập thực hiện được bằng trợ lý. Giúp ích rất nhiều cho tài xế