Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Tại sao sạc pin dưới hầm Vincom lại bị thu tiền khi sạc quá 6h đồng hồ? Trả lời cho: Tại sao sạc pin dưới hầm Vincom lại bị thu tiền khi sạc quá 6h đồng hồ?

  • NguyetKim.com Shopping

    0 VF Points
    Thành viên
    28/10/2022 lúc 08:12

    BBạn ơi, vào đó yên tâm hơn ở ngoài chứ. Mang tiếng ko có ng trông nhưng có cái uy của hệ thống Vin rồi. Mang tiếng VVip thế b toàn đi spam à