Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Gương hậu bên ngoài và bên trong có góc nhìn khác nhau. Trả lời cho: Gương hậu bên ngoài và bên trong có góc nhìn khác nhau.

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Thành viên
    28/10/2022 lúc 10:23

    Gương chiếu hậu thiết kế như vậy để bạn nhìn được rõ hơn (khoảng cách ngắn hơn khoảng cách thật), vì nếu nó cho ra hình ảnh như khoảng cách thật thì chiếc xe chạy sau xe bạn chỉ bé tí làm sao bạn thấy được