Home Diễn đàn VF 8 VF8 liệu có ồn như lời đồn Trả lời cho: VF8 liệu có ồn như lời đồn

  • Ngọc Nguyễn Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    28/10/2022 lúc 13:32

    Đúng rồi bác, với trọng lượng xe 2 tấn 6 thì độ ồn này không đáng kể, nó chủ yếu là tiếng lốp thôi. Bác nào mà khó tính hơn thì đi làm chống ồn hết ok nhé