Home Diễn đàn Phong cách sống Kỷ niệm tự hào khi sử dụng xe Vinfast là gì hãy cho chúng tôi biết nhé ? Trả lời cho: Kỷ niệm tự hào khi sử dụng xe Vinfast là gì hãy cho chúng tôi biết nhé ?

  • Dương Văn Huân

    375 VF Points
    Thành viên VVIP
    29/10/2022 lúc 20:05

    Một chú CA đã về hưu là người top đầu nhận xe Vinfast Fadil tại Bình Dương