Home Diễn đàn Đánh giá xe Xe Vinfast tại sao khi khỏi động lại nghe tiếng nước chảy ? Trả lời cho: Xe Vinfast tại sao khi khỏi động lại nghe tiếng nước chảy ?

  • Dương Văn Huân

    3.135 VF Points
    VVIP
    31/10/2022 lúc 13:09

    Chào mừng Hoàng nhé, Diễn đàn chúng ta có qui định việc viết bài, chúng ta cố gắng bám sát chủ đề mà Admin Topic đưa lên, có thể chia sẻ, bàn luận, tranh luận, Up hình chia sẻ video hình ảnh liên quan tới xe Vinfast. Nên bước đầu thói quen chúng ta nên giáo dục, tư duy các thành viên làm nhiều lần, nhắc nhiều lần đấy là cách hay nhất, không phải lúc nào cũng xóa comt hay block acc cũng là hay nhất. Trân trọng !