Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Oto điện có đi được các tỉnh lân cận? Trả lời cho: Oto điện có đi được các tỉnh lân cận?

  • Minh Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Chủ xe
    31/10/2022 lúc 13:44

    Trên cao tốc thì hình như là chưa có, cái này chắc phải 1 thời gian nữa. HL cách HN khoảng 155km, đi cao tốc là chủ yếu. Bác sạc trước ở nhà là đi thoải mái rồi. Ở trong HL cũng nhiều trạm sạc