Home Diễn đàn Phong cách sống Kỷ niệm tự hào khi sử dụng xe Vinfast là gì hãy cho chúng tôi biết nhé ? Trả lời cho: Kỷ niệm tự hào khi sử dụng xe Vinfast là gì hãy cho chúng tôi biết nhé ?

  • Quân Trần văn

    25 VF Points
    Chủ xe
    31/10/2022 lúc 14:27

    Xe Vin nhận diện thương hiệu quá tốt, tốt đến nỗi đứa nhỏ nhà e chưa đầy 2 tuổi rưỡi mà khi ra đường bé nhìn thấy lux a, lux sa, vf34, fadil là bé nói xe vinphat của bố