Home Diễn đàn Hỏi – Đáp KHI NÀO MỚI CÓ XE Trả lời cho: KHI NÀO MỚI CÓ XE

  • Thịnh Đặng Đức

    25 VF Points
    Chủ xe
    31/10/2022 lúc 14:50

    Mình thấy có nhiều bác sốt ruột, nhưng bà Thủy PCT VF đã nói, dự kiến sẽ giao xe đồng loạt từ tháng 11/2022, cố gắng trong vòng 6 tháng sẽ giao hết cho những người đặt cọc tiên phong. Vậy nên giờ vẫn chưa phải tháng 11/2022. nên các bác phải chờ thui ah, chứ nhiều bác bảo sao không thấy VF phản hồi kế hoạch giao gì. nghĩ cũng buồn cười cho mấy bác đó^^